Kurtha Telugu Short Film

Kurtha 

Kurtha directed by Vidya Sagar, Telugu's last short film.

Kurtha Telugu Short Film 

  • Short Film: Kurtha
  • Starring: Abhiram, Prabha, Khyathi
  • Directed by: Vidya Sagar 
  • Banner: Khyathi Creations

Kurtha Telugu Short Film 

Source: YouTube(RunwayReel - Telugu Latest Short Films)